Klaipėda


6:10  D.D.Š 7:10 * D.D. 7:25 D.D.Š. 8:15 D.D.Š.
8:45 * D.D. 9:15 D.D.Š. 10:05 * 11:00 *
12:40 13:15 14:34 * 15:25 *
17:00 17:25 *   21:30 *
14:00      SUTARTINIAI ŽENKLAI: *--Autobusai minkštomis sėdynėmis
  v--Vasaros metu (nuo 06.01 iki 08.31)
  M.M.--Moksleivių mokymosi metu
  Pr.A.T.K.P.Š.S.--Savaitės dienos
  D.D.--Darbo dienos