Šilutė-Pašyšiai

ŠILUTĖ-PAŠYŠIAI-ŠILUTĖ (darbo dienomis)
Išvyksta iš Šilutės
Atvyksta į Šilutę
17,35 ŠILUTĖ
17,41 KIRLIKAI
17,48 TARVYDAI I
17,54 TARVYDAI II
17,59 PIKTAIČIAI
18,07 PAŠYŠIAI
18,21 OKSLINDŽIAI
18,26 JUKNAIČIAI
18,33 GAIDELIAI
18,40 ŠILUTĖ
ŠILUTĖ – PAŠYŠIAI – ŠILUTĖ (šeštadieniais)
Išvyksta iš Šilutės
Atvyksta į Šilutę
6,40 ŠILUTĖ
6,46 KIRLIKAI
6,52 TARVYDAI I
7,00 TARVYDAI II
7,06 PIKTAIČIAI
7,10 PAŠYŠIAI
7,18 OKSLINDŽIAI
7,24 JUKNAIČIAI
7,30 GAIDELIAI
7,39 ŠILUTĖ