Lengvatos

Lengvatos vykstantiems Šilutės autobusų parko maršrutiniais autobusais (nuo 2007 m. sausio 1 d.)

Asmenų kuriems teikiamos lengvatos, kategorijos
Tarptautiniais autobusais nemokamai
Tolimojo susisiekimo autobusais
Vietinio susisiekimo (priemestiniais) autobusais
Vietinio susisiekimo (miesto) autobusais ir troleibusais
ne mok.80% nuol.50% nuol.ne mok.80% nuol..50% nuol.ne mok.80% nuol50% nuol.
1
2
3
4
5
1.Asmenys, kuriems nustatytas neįgalumo lygis (vaikai, invalidai) ir juos lydintys asmenys (vienam asmeniui vienas lydintysis), pateikę neįgaliojo ar invalido pažymėjimą
-
-
taip
-
-
taip
-
-
taip
-
2.Asmenys, pripažinti nedarbingais, ar asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių, kuriems nusta-tytas didelių specialiųjų poreikių lygis ( gr. Invalidai ) ir juos lydintys asmenys (vienam asmeniui vienas lydintysis), pateikę neįgaliojo, pensijos gavėjo ar invalido pažymėjimą
-
-
taip
-
-
taip
-
-
taip
-
3.Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytą sąrašą įrašytomis ligomis sergantys asmenys, kuriems gydyti nuolat reikalinga hemodializė ir juos lydintys asmenys (vienam asmeniui vienas lydintysis), pateikę neįgaliojo, pensijos gavėjo ar invalido pažymėjimą.
-
-
taip
-
-
taip
-
-
taip
-
4.Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjai, pripažinti iš dalies darbingais ar sukakę senatvės pensijos amžių,kuriems nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis ( tapę II ar III gr. ivalidais ) dėl 1991 m. sausio 11-13 d. ir po vykdytos SSRS agresijos, pateikę nepriklausomybės gynėjo ir neįgaliojo ar pensijos gavėjo ar inavalido pažymėjimus. Jei šiuose pažymėjimuose neįrašyta neįgalumo (invalidumo ) priežastis – papildomai dar ir darbingumo lygio pažymą ar invalidumo pažymėjimą su įrašyta darbingumo lygio
(invalidumo ) priežastimi.
-
-
taip
-
-
taip
-
-
taip
-
5.Žuvusių Lietuvos Respublikos nepriklausomy-bės gynėjų šeimų nariai, nukentėję nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, pateikę nukentėjusio asmens pažymėjimą, kurioje antroje pusėje parašyta3 str. 1 arba 2 arba 3 punktai ( jei įrašyta 3 str. 4 arba 5 arba 6 punktai – lengvata neteikiama).
-
-
taip
-
-
taip
-
-
taip
-
6.Pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyviai – kariai savanoriai, sukakę 70 metų ir vyresni, pateikę kario savanorio pažymėjimą ir asmens dokumentą su gimimo data.
-
-
taip
-
-
taip
-
-
taip
-
7.Asmenys, sukakę 80 metų ir vyresni, pateikę pasą, neįgaliojo ( invalido ), pensininko, pensijos gavėjo ar pašalpos kompensacijos gavėjo pažymėjimą.
-
-
taip
-
-
taip
-
-
taip
-
8.Asmenys, pripažinti iš dalies darbingais ar asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių, kuriems nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis ( II grupės invalidai ) pateikę neįgaliojo, pensijos gavėjo, invalido ar pensininko su įrašyta invalidumo grupe pažymėjimą.
-
-
-
taip
-
-
taip
-
-
taip
9.Pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyviai – kariai savanoriai, jaunesni nei 70 metų ir laisvės kovų dalyviai, pateikę kario savanorio ar laisvės kovų dalyvio pažymėjimą.
-
-
-
taip
-
-
taip
-
-
taip
10. Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjai, nukentėję nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, pateikę nepriklausomybės gynėjo pažymėjimą.
-
-
-
taip
-
-
taip
-
-
taip
11.Nuo 1939-1990 metų okupacijų nukentėję asmenys – politiniai kaliniai ir tremtiniai, buvę getų, koncentracijos ar kitokio tipo prievartinių stovyklų kaliniai, pateikę politinio kalinio, tremtinio ar represuotojo pažymėjimą.
-
-
-
taip
-
-
taip
-
-
taip
12.Asmenys nuo 70 iki 80 metų pateikę pasą, neįgaliojo ( invalido), pensijos gavėjo, pensininko, ar šalpos konpensacijos gavėjo pažymėjimą.
-
-
-
 taip
-
-
taip
-
-
taip
13. Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos moksleiviai nuo rugsėjo 1 d. iki liepos 1 d., pateikę moksleivio pažymėjimą.
-
-
-
taip
-
-
taip vienkart. Arba terminuotas vard. bil.
-
-
-
14.Aukštųjų ir aukštesniųjų mokyklų dieninių skyrių studentai, profesinio mokymo įstaigų dieninių skyrių moksleiviai nuo rugsėjo 1 d. iki liepos 1 d., pateikę studento ar moksleivio pažymėjimą.
-
-
-
taip
-
-
-
-
-
-
15.Aukštųjų ir aukštesniųjų mokyklų dieninių skyrių studentai, dieninių bendrojo lavinimo mokyklų, profesinių mokymo įstaigų, Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokykls moksleiviai, pateikę studento ar moksleivio pažymėjimą.
-
-
-
-
-
-
-
-
taip terminuotas vardinis bil.
taip vienkartinis bil.
16.Kiekvienas keleivis gali vežtis nemokamai 2 vaikus iki 7 metų amžiaus, neužimant atskiros sėdimos vietos.
-
tarp
-
-
taip
-
-
taip
-
-
17.Vežantis vaikus nuo 7 iki 10 metų, mokama.
-
-
-
taip
-
-
-
-
-
-
18.Keleivių, vežančiam keletą vaikų iki 7 metų, už trečiąjį ir kitus mokama.
-
-
-
 taip
-
-
taip
-
-
taip
19.Kontrolės pareigūnai pagal Keleivinio kelių transporto kontrolės nuostatuose suteikus įgaliojimus važiuodami specialiame pažymėjime nurodytoje teritorijoje.
taip
taip
-
-
taip
-
-
taip
-
-