Šilutės rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą

Šilutės rajono savivaldybė

Šilutės rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą:
UAB „Šilutės autobusų parkas” direktoriaus pareigoms eiti.

Daugiau informacijos galima rasti interneto svetainėje https://portalas.vtd.lt/lt/istaigos-vadovas-322;884700.html.

Dokumentai teikiami 10 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo Viešojo valdymo agentūros svetainėje dienos (terminas skaičiuojamas nuo kitos dienos, jei paskutinė termino diena yra ne darbo ar oficialios šventės diena, tai termino pabaigos diena laikoma artimiausia po jos einanti darbo diena) konkursą organizuojančiai įstaigai per Viešojo valdymo agentūros informacinę sistemą.

Telefonai pasiteirauti: 8 441 79 223, 8 698 00 326; el. p. dalia.bernotiene@silute.lt.